Waarom kiezen voor De Fuik

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van obs De Fuik op een rijtje gezet:
  • Wij zijn een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent en helpt. Er is een fijne en veilige sfeer op school en we gaan respectvol met elkaar om.
  • In de vier kleine combinatieklassen (groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) van circa 20 leerlingen krijgt uw kind alle aandacht die hij/zij verdient. Leerlingen kunnen met hun vragen gemakkelijk terecht bij de leerkrachten, die hen ondersteunen bij het nadenken over hun leerproces en helpen bij het duidelijk krijgen van hun leerdoelen. Bij speciale hulpvragen wordt een individueel begeleidingsplan gemaakt.
  • We volgen de ontwikkeling van de leerlingen op de voet: tweemaal per jaar worden hiervoor CITO-toetsen afgenomen. Hierbij wordt de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden over een langere periode getoetst en wordt gekeken of de leerling in staat is deze in diverse situaties toe te passen. De resultaten bespreken we met de ouders en de leerling.
  • Wij gaan ons onderwijs steeds slimmer organiseren, zodat we met de beschikbare mensen en middelen het optimale uit onze leerlingen weten te halen. 's Ochtends hebben we klassikaal aandacht voor rekenen, taal en lezen. Door de inzet van extra ondersteuning kunnen leerlingen uit de klas worden gehaald voor instructie op maat. 's Middags werken we groepsdoorbrekend en themagericht aan de zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Ook organiseren we veel creatieve workshops.
  • Natuur is ons speerpunt. We hebben een nieuw ingericht groen schoolplein; een soort buitenlokaal met diertjes, planten, struiken en bomen. Waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar leerlingen kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Op dit schoolplein komen leerlingen in contact met de natuur en biedt ons veel mogelijkheden voor natuureducatie. Het natuurgebied Het Twiske is op loopafstand en biedt ons hiervoor nog meer mogelijkheden.
  • Aan het einde van het schooljaar maken de leerlingen in de groep 7/8 in kader van de technieklessen zeilbootjes. Na een eerste proefwedstrijd kunnen de bootjes verbeterd worden om daarna de ultieme zeilrace te varen in Het Twiske.
  • Wij gebruiken moderne ict-middelen zoals Chromebooks voor rekenen (groep 6 t/m 8) en voor verdieping en verrijking van de leerstof (groep 3 t/m 8).
  • Eenmaal in de week ruilen leerlingen onder begeleiding van hulpouders boeken uit de schoolbibliotheek. Zo ontdekken zij dat lezen heel leuk is.
  • Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 organiseren we jaarlijks een dam- en schaakcompetitie.
  • Dag- en peuteropvang van 0 t/m 4 jaar en de buitenschoolse opvang van Berend Botje hebben onderdak in het schoolgebouw. Samen bieden wij een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar. Uw kind is vanaf zijn eerste levensjaar in vertrouwde handen en kan gemakkelijk doorstromen naar de kleutergroep van De Fuik. Door de korte afstand naar Amsterdam, Purmerend en Zaandam bieden wij samen een ideale oplossing voor werkende ouders.
Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie, lees dan de schoolgids.

Leerlingen aan het woord

"De juffen, meesters en de kinderen zijn aardig."

"Ze geven goed uitleg en helpen je als het nodig is."