Onze visie

Obs De Fuik, natuurlijk leren!
 
Obs De Fuik is een actieve openbare dorpsschool die letterlijk en figuurlijk midden in de gemeenschap van Den Ilp staat. Door onze kleinschaligheid kent en spreekt iedereen elkaar: leerlingen, leerkrachten en ouders. Alle leerlingen, van jong tot oud, leren en spelen samen in de vier combinatieklassen en op het vernieuwde schoolplein. We stimuleren leerlingen, leerkrachten en ouders om actief te zijn in de school en in de buurt. Zo zorgen we samen voor een veilige en vertrouwde sfeer. Natuurlijk is dit een goede basis om met plezier te leren.

Door ons onderwijs slim te organiseren, kunnen we goed inspelen op de verschillende leer- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en worden hierbij goed ondersteund door de leerkrachten. Leren en presteren zijn belangrijk, maar er is volop ruimte voor creativiteit, persoonlijke interesse en spel. Natuurbeleving is een speerpunt. Omringd door de prachtige natuur van het Ilperveld en Het Twiske gaan we naar buiten zodra het kan en niet omdat het moet.

We werken actief samen met de inpandige kinderopvangorganisatie Berend Botje, zodat vierjarigen gemakkelijk doorstromen naar de school en we samen een aantrekkelijk buitenschools activiteitenaanbod voor kinderen van 3 t/m 12 jaar kunnen aanbieden.
Zo bieden we een rijke leeromgeving waarbinnen onze leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen, waarmee ze nu en straks volop kunnen meedoen in de samenleving.

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie, lees dan de schoolgids.

Leerlingen aan het woord

"De juffen, meesters en de kinderen zijn aardig."

"Ze geven goed uitleg en helpen je als het nodig is."