Nieuwsbrief

Eén keer per twee weken verschijnt de nieuwsbrief die wij via het Ouderportaal mailen aan de ouders van onze leerlingen. Hier vindt u de laatste edities, zodat u eens kunt kijken hoe en waarover wij met onze ouders communiceren.
 

Leerlingen aan het woord

"De juffen, meesters en de kinderen zijn aardig."

"Ze geven goed uitleg en helpen je als het nodig is."