Onze schooltijden

Schooltijden
 
  Ochtend     Middag
maandag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
woensdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
donderdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Een kwartier voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 15 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023
 
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022
Studiedag             woensdag 14 september 2022
Herfstvakantie
Studiedag    
15 oktober t/m 23 oktober 2022
dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023
Studiedag vrijdag 24 februari 2023
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
25 februari t/m 5 maart 2023
15 april t/m 18 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart en vrijdag 18 en 19 mei 2023
Pinksteren     28 en 29 mei 2023
Studiedag         maandag 26 juni 2023
Studiedag  dinsdag 27 juni 2023
Zomervakantie            22 juli t/m 03 september 2023

 
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.

Leerkrachten aan het woord

"Door de kleinschaligheid hebben we optimale aandacht voor het individuele kind."

" Wij hebben goed inzicht in wat de leerlingen kunnen en kennen. We maken goed gebruik van de mogelijkheden die we als school aan hen kunnen bieden."