Onze schooltijden

Schooltijden
 
  Ochtend     Middag
maandag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
woensdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
donderdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Een kwartier voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 15 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
 
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2019
Studiedag             18 september 2019
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020
Goede Vrijdag/Pasen 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 2020
Pinksteren  31 mei t/m 1 juni 2020
Studiedag 2 juni 2020
Studiedag     22 juni 2020
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2020
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.

Ouders aan het woord

"Het is een dorpsschool met veel liefde."

"Het is een ontzettende leuke school met een leuke en veilige sfeer voor alle leeftijden. Jong en oud gaan goed met elkaar om. Er wordt veel georganiseerd rondom school."