Onze schooltijden

Schooltijden
 
  Ochtend     Middag
maandag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
woensdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
donderdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Een kwartier voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 15 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021
 
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
Studiedag             25 september 2020
Herfstvakantie
Studiedag    
12 oktober t/m 16 oktober 2020
19 oktober 2020
Kerstvakantie
Studiedag
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
19 februari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag/Pasen
Studiedag
2 april t/m 5 april 2021
25 mei 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 mei t/m 14 mei 2021
Pinksteren  24 mei 2021
Studiedag 21 juni 2021
Zomervakantie     10 juli t/m 20 augustus 2021
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.

Leerlingen aan het woord

"Er is altijd wel iets te doen op school."

"We werken op Chromebooks en gaan vaak op schoolreisje! Je krijgt de ruimte en daarom voel ik me als een vis in het water."