Onze schooltijden

Schooltijden
 
  Ochtend     Middag
maandag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
woensdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
donderdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Een kwartier voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 15 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
 
Studiedag Spoor 1 oktober 2018
Studiedag De Fuik 19 oktober 2018
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Studiedag De Fuik 21 december 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag De Fuik (dataday) 15 februari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag/Pasen 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2019
Koningsdag valt op een zaterdag  
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren (pinkster 3) 10 juni t/m 11 juni 2019
Studiedag De Fuik (dataday) 24 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.

Ouders aan het woord

"De groepen zijn klein en op die manier krijgen de kinderen veel meer aandacht."

"Er is oog voor het kind en hoe het is. Elk kind wordt op zijn/ haar manier benaderd. De kinderen voelen zich enorm veilig."