Onze schooltijden

Schooltijden
 
  Ochtend     Middag
maandag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
woensdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
donderdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Een kwartier voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 15 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Vakantierooster en vrije dagen 2021-2022
 
Zomervakantie 10 juli t/m 20 augustus 2021
Studiedag             Vrijdag 15 oktober 2021
Herfstvakantie
Studiedag    
16 oktober t/m 24 oktober 2021
Maandag 25 oktober 2021    
Studiedag
Kerstvakantie
Dinsdag 16 november 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Studiedag
Goede Vrijdag/Pasen
Maandag 28 februari 2022
15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022
Studiedag         Maandag 9 mei 2022
Hemelvaart en vrijdag 26 en 27 mei 2022
Pinksteren     6 juni 2022
Studiedag  Woensdag 22 juni 2022
Zomervakantie            16 juli t/m 28 augustus 2022    

 
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.

Ouders aan het woord

"Het is een dorpsschool met veel liefde."

"Het is een ontzettende leuke school met een leuke en veilige sfeer voor alle leeftijden. Jong en oud gaan goed met elkaar om. Er wordt veel georganiseerd rondom school."