Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leraren samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling. Wij bieden ouders diverse mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het onderwijsproces.

Medezeggenschapraad (MR)
Deze raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school. 

Ouderraad
De ouderraad houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van alle leuke, sportieve en interessante momenten voor de leerlingen op onze school. Ze zorgen voor de coördinatie van de hoofdluiscontrole en de (mede)organisatie van de traditionele feesten zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest. De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen.

Ouderhulp
Bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en de jaarlijkse barbecue wordt aan ouder gevraagd om te helpen. Ouders helpen ook bij het regelen van teams voor sportactiviteiten, het rijden tijdens excursies, met technieklessen, enzovoort. Soms is er een ouder die op school komt om over zijn/haar beroep te vertellen.

Leerlingen aan het woord

"Er is altijd wel iets te doen op school."

"We werken op Chromebooks en gaan vaak op schoolreisje! Je krijgt de ruimte en daarom voel ik me als een vis in het water."