School in beeld

Neem alvast een kijkje in onze school!

Foto-impresssie van obs De Fuik

Leerkrachten aan het woord

"Door de kleinschaligheid hebben we optimale aandacht voor het individuele kind."

" Wij hebben goed inzicht in wat de leerlingen kunnen en kennen. We maken goed gebruik van de mogelijkheden die we als school aan hen kunnen bieden."