Leerlingtevredenheid

15-12-2018
Den Ilp, 15 december 2018
 

Elk jaar vragen wij aan de leerlingen van groep 6 tot en met 8 om een enquête in te vullen over hoe ze het vinden op De Fuik.

De afgelopen weken hebben ze de enquête anoniem op de computer ingevuld.

Op de vraag hoe tevreden de kinderen zijn op school gaven ze gemiddeld een 9.2!


De kinderen zijn heel erg tevreden over de klas (8,6), ze vinden het leuk om met de kinderen uit de klas om te gaan (8,9).

Ze zijn heel tevreden over wat ze leren op school (9,3) en ze vinden de regels op school duidelijk (9,6). Ze zijn tevreden over de uitleg van de juf of meester (9.4). Er wordt duidelijk verteld wat de kinderen goed of fout doen (9,6) en de kinderen vinden dat ze goed geholpen worden door de juf of meester als dat nodig is (9,7).

We zijn er heel erg trots op dat we samen met de kinderen, ouders en het team zo'n fijne school hebben.

Leerkrachten aan het woord

"Door de kleinschaligheid hebben we optimale aandacht voor het individuele kind."

" Wij hebben goed inzicht in wat de leerlingen kunnen en kennen. We maken goed gebruik van de mogelijkheden die we als school aan hen kunnen bieden."